18. august Print
Offentliggjøring av første konsesjonstildeling
Industriminister Trasti
Lisenser gitt
Phillipsgruppen fikk tre tillatelser over tilsammen 11 blokker (markert med rødt på kartet).
18. august ble det gitt utvinningstillatelse til i alt 78 blokker. Phillipsgruppen (Phillips Petroleum Company, Norske Fina A/S og Norsk Agip A/S) ble tildelt tre utvinningslisenser. Lisens 016 dekker blokkene 7/8, 8/1, 16/11 og 17/12, lisens 017 blokkene 8/8, 8/10 og 8/11 mens lisens 018 dekker 1/5, 2/4, 2/7 og 7/11.
1965
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower