februar Print
Avtale med Storbritannia om deling av kontinentalsokkelen undertegnes
Kontinentalsokkel
Delelinjene i Nordsjøen

Tidlig på 1960-tallet pågikk det forhandlinger om hvem som skulle ha råderett over havområdene i Nordsjøen. Forhandlingene baserte seg på prinsippene i Geneve-konvensjonen av 1958. Hadde flere trodd det var forekomster av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen kunne det blitt større konflikter i forhandlingene mellom Nordsjøstatene. I 1965 ble imidlertid Storbritannia, Norge, Danmark, Tyskland og Nederland enige om å følge midtlinjeprinsippet, og Norge sikret seg kontroll over 131.000 kvadratkilometer av Nordsjøbunnen.

1965
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower