19. juli Print
Den første boringen på norsk sokkel starter
Ocean Traveler
"Ocean Traveler"
Den Esso-opererte riggen ”Ocean Traveler” setter borekronen i blokk  8/3. ”Ocean Traveler” var bygd i New Orleans, og kom til Stavanger på sommeren. Til tross for at riggen var helt ny fant norske myndigheter flere feil på den som måtte utbedres før en kunne starte å bore. I løpet av 1966 boret den to brønner for Esso. I den andre brønnen ble det funnet spor av hydrokarboner, det første tegn på at de kunne finnes olje og gass på norsk sokkel.
1966
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower