høst Print
Makeskifte med Petronordgruppen
Phillipsgruppen følte at de tildelte blokkene var vel konsentrerte. Gjennom forhandlinger med Petronordgruppen ble det enighet om et makeskifte. Petronordgruppen med Elf som operatør, besto av flere franske selskaper og Norsk Hydro. Gruppen hadde deltatt i den første konsesjonsrunden og fått tre lisenser på til sammen 12 blokker. De to gruppene kom fram til enighet om  en avtale som innebar at Petronord-gruppen fikk 20 prosent andel i produksjonstillatelsene 016, 017 og 018, mens Phillipsgruppen fikk samme 20 prosent i Petronordgruppens lisenser.
1966
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower