10. april Print
Pilotprosjektet på vanninnsprøyting i gang
Ekofisk 2/4 Bravo
Ekofisk 2/4 B og Dyvi Beta

Fredag kl 0345 ble det første vannet pumpet ned i brønn "B-16" på 2/4 B. Dermed var vanninjiseringen i gang. I begynnelsen ble 5.800 fat sjøvann pumpet ned i brønnen hver dag. Ratene ble økt til maks 40000 fat sjøvann pr. dag. Gjennom pilotprosjektet skulle en finne ut hvor store vannmengder formasjonene i oljereservoaret kunne motta, samt å finne ut hvorledes vanninjiseringen ville påvirke formasjonens evne til å øke produksjonen.[1]

[1] News Brief, mai 1981

1981
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower