1. oktober Print
Første olje fra Valhallfeltet kommer til Ekofisk
Rensepig fra Valhall
Operatør Helge Vestad tar ut rensekosten (pigen) fra Valhall. Ekofisk 2/4 G

Valhallfeltet startet produksjon av olje, og den første oljen ble sendt i rørledning til Ekofisksenteret, for videre transport til Teesside. Oljen gikk fra Valhallfeltet, som ligger 3,5 mil sørøst for Ekofiskfeltet, gjennom Ekofisk 2/4 G, stigerørsplattform for rørledningen fra Valhallfeltet. Dette feltet ble det første utenfor Ekofiskområdet som ble hektet på Ekofisksystemet. Etter hvert ble også gass fra Valhall ført i rørledning til Ekofisk. Oljen og gassen ble målt og separert på Senteret og deretter sendt i rørledningene til Teesside og Emden.[1]

[1] News brief, sep 1981

1982
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower