oktober / november Print
Pumpeplattformen Norpipe 36/22 A blir avbemannet
36/22
Pumpeplattform 36/22 A langs oljerørledningen til Teesside

Norpipe 36/22 A var en av to pumpeplattformer som står langs rørledningen til Teesside. Da rørledningen ble lagt, ble den dimensjonert for å tåle en topproduksjon for de syv feltene i Ekofisk-området pluss ledig kapasitet til eventuelt nye funn. For å utnytte kapasiteten fullt ut måtte man ha kraftige pumper for å få tilstrekkelig utgangstrykk fra Ekofisk, og dessuten pumper for å vedlikeholde trykket underveis. Det ble derfor bygget to pumpeplattformer, 36/22 A og 37/4 A, som delte etappene mellom Ekofisk og Teesside i omtrent like lengder. 36/22 A var den siste på etappen og ble plassert på britisk sektor. I ettertid viste det seg at oljeledningen hadde for stor kapasitet i forhold til behovet. Da Ekofisk-området produserte på sitt meste i 1980, var vel halvparten av kapasiteten i ledningen utnyttet. Den ene pumpeplattformen var derfor unødvendig, mens den andre var det behov for i bare en kort periode.[1] 36/22 A ble derfor i 1983 avbemannet. Plattformen eies av Norpipe A/S, sammen med de tre andre pumpeplattformene: Norpipe 37/4 A som også ligger langs rørledningen til Teesside, og B-11 og H-7 som ligger langs rørledningen til Emden.

Selskapet Norpipe A/S ble etablert i 1972 av Statoil og Phillips-gruppen med halvparten av aksjene på hver. Formålet var bygging og drift av rørledninger fra Ekofisk til Teesside i Storbritannia (olje) og Emden i Tyskland (gass). Rørledningen til Teesside kom i drift i 1975, til Emden i 1977.[2]

[1] Kvendseth, Stig S., Funn! Historien om Ekofisks første 20 år. (1988), s 92 - 94
[2] PhillipsNytt

1983
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower