22. oktober Print
Phillips Petroleum Company Norsk A/S blir opprettet
Fred Terry
Det var Fred Terry som var ansvarlig for at Phillips etablerte seg med eget selskap i Norge

Tolkningen av de seismiske undersøkelsene Phillips utførte i 1963 og 1964 bekreftet geologenes antagelser. De sedimentære avsetningene strakte seg nordover i Nordsjøen, og det var mange interessante strukturer som de klødde i fingrene etter å sette borekronen i for å undersøke nærmere. Etter nøye dokumentasjon lot ledelsen i Bartlesville seg overbevise om at norsk sokkel var verdt å satse noen millioner dollar på.

Det området geologene spesielt hadde lagt merke til var det området som antagelig ville ble delelinjen mellom norsk og engelsk sokkel. Her så det ut til å gå et tertiærbasseng som lignet strukturer en ofte fant olje og gass i. Phillips konklusjon var klar. Her var det et område som det var på tide å starte utforskningen av.

Det neste skrittet på veien mot å få letetillatelse var en etablering av selskapet i Norge. Allerede i slutten av 1963 ble det anbefalt å opprette et datterselskap i Norge som kunne arbeide videre med forholdet til norske myndigheter. 4. september var Fred Terry på plass i Oslo. En av hans første oppgaver var å opprette et norsk selskap. Den 22. oktober ble Phillips Petroleum Norsk A/S formelt stiftet, og 25. november ble det registrert i Oslo Handelsregister. Fred Terrys oppgave var å følge med hvordan norsk oljepolitikk ble utformet, og sørge for at Phillips kom med når de første blokkene skulle utlyses.[1] 

[1] Stig S. Kvendseth, Funn! Historien om Ekofisks første 20 år, (1988), s. 13 – 14.

Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower