6. november Print
Ed Crump kommer til Stavanger og åpner Phillips-kontor i Verksgaten
Avisfaksimile - Første oljeleter kommer til Stavanger
Stavanger Aftenblad 8. november 1965.

6. november kom drilling superintendent Alfred Crump i Phillips til Stavanger for å starte opp basevirksomhet. Den operative driften kunne ikke ligge i Oslo, men nærmere leteområdene på Sør- eller Vestlandet. Oljeleteren ble godt tatt imot i Stavanger. Politikere og foretningsfolk var ivrige etter å få ny næringsvirksomhet til byen etter som byens tidligere hovednæring, hermetikkindustrien var sterkt på retur. Phillips opprettet et midlertidig kontor i Verksgaten i Stavanger sentrum. Samtidig startet jakten på et baseområde. Flere alternativer var aktuelle – Dusavik i Stavanger eller Tananger i Sola kommune. Valget falt på Dusavik hvor skipsreder Torolf Smedvig sto som utleier.

Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower