vår Print
Basekontoret i Dusavik starter opp
Kontoret i Dusavik
Hovedkontoret i Dusavik

Basekontoret i Dusavik ble etablert for å forsyne boreriggen "Ocean Viking" med nødvendig utstyr, da den begynte å bore for Phillips-gruppen. På baseområde disponerte Phillips et lagerskursom også inneholdt kontor og radiorom. På baseområde var det dypvannskai der supplyskipene fikk sine forsyninger. Ved oppstarten var det bare fem ansatte på basen.

Siden ”Ocean Viking” boret dels for Phillips og dels for Elf var det pauser i letevirksomheten. Noen av de ansatte jobbet da på London-kontoret i forbindelse med utbygging på britisk sokkel. De første norske som ble ansatt var Ole Magnus Evje Olsen, trainee i boring, Jakob Rugland, innkjøp, og Kristin Sagen, sekretær.

Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower