24. juni Print
Funn av gass og kondensat på Cod
Pressemelding 24.06.68
Pressemeldingen Phillips sendte ut 24. juni 1968

På St. Hans aften slapp Phillips pressemeldingen om funn av kondensat og gass i blokk 7/11 – Cod. Funnet vakte stor oppmerksomhet i media. Dette var den tiende brønnen som ble boret på norsk sokkel. Inntil da var det bare Esso som hadde funnet spor av hydrokarboner på blokk 25/11.

Fra slutten av februar fram til midten av juni boret ”Ocean Viking” på oppdrag for Phillips på blokk 7/11 – 1 på 78 meter vanndyp ned til 4000 meter under bakken. Brønnen var den hittil dypeste på norsk sokkel. Men det måtte bores flere brønner i strukturen før størrelsen kunne avgjøres. Både i Phillipsgruppen og hos norske myndigheter utløste funnet på strukturen, som fikk betegnelsen Cod (torsk), en rekke aktiviteter.

Regjeringen satte ned et eget utvalg – Cod-utvalget – for å drøfte hva som skulle gjøres med gassen, mens Phillips startet en forstudie for å undersøke ilandføringsmuligheter.

Siden ”Ocean Viking” var ”booket” av Petronordgruppen, ble ”Ocean Traveler” leid for å bore de neste brønnene på Cod-strukturen. Også den andre brønnen var lovende. Den tredje brønnen viste imidlertid at strukturen var mindre enn forventet. Ilandføringsalternativene som ble utredet med rør til England, Sverige/Danmark eller Skottland viste seg å være for kostbare i forhold til størrelsen på funnet. Cod alene var ikke økonomisk drivverdig. Cod-komiteen slo i sin innstilling fast at Norskerenna var en hindring for ilandføring i Norge, men mente at det bare var snakk om år før rørleggingsteknologien mestret slike havdyp.

 

Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower