Alexander L. Kielland ulykken Print
Litteratur Alexander L. Kielland

Linke til BibSys
Linke til Oildatabasen

Bøker

Rettslige problemer som følge av Alexander L. Kielland-ulykken
Brunsvig, Per
Oslo, 1984
BibSys

Beredskap ved store ulykker
Borse, Egil; Tverrfaglig sikkerhetsforum
Yrkeslitteratur, 1982
BibSys

Nordsjøtragedien
Eggen, Bernt; Gundersen, Håkon
Pax, 1980
BibSys

"Alexander L. Kielland" : katastrofe i Nordsjøen
Enghaug, Aage; Lønning, Per Ståle
Oslo : Dreyer, c1980
BibSys

Oljehistorie på Forus
Ersland, Bjørn Arild H.
1994
BibSys

Samling av avisutklipp angående Kielland-ulykken
Gowart-Olsen, Gudmund; Samlet av
1986
BibSys

Skadeanalyse etter "Alexander Kielland" havariet
Haagensen, Per J.
Oslo : NIF, 1985
BibSys

The Capsize of the accommodation platform "Alexander L. Kielland" in the North Sea 27 March 1980 : report on the search and rescue operation
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Rescue Coordination Centre Southern Norway
1980
BibSys

Boligplattformen "Alexander L. Kielland"s havari i Nordsjøen den 27. mars 1980
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge,1980
BibSys

A long-term outcome study of survivors from a disaster : the Alexander L. Kielland disaster in perspective
Holen, Are
Avhandling, doktorgrad
Oslo : University of Oslo, 1990
BibSys

Disaster journalism : the newspaper coverage of the "Alexander L. Kielland" platform accident
Hovden, Jan; Vinje, Kjell E. A.
Oslo : Yrkeslitteratur, c1983
BibSys

Avisenes behandling av ulykken med boligplattformen "Alexander L. Kielland"
Hovden, Jan; Vinje, Kjell E.A.
Oslo : Yrkeslitteratur, 1981
BibSys

Nødalarm fra Nordsjøen
Hunnestad, Steinar
Lunde, 1985
BibSys

"Alexander L. Kielland"-ulykken : Pentagon-stagene
Johnson, Dag
S.l., s.n., 1980
BibSys

Alexander L. Kielland-katastrofen : årsaker bak årsaken?
Larsen, Carl M.
S.l, s.n., 1981
I Tekn. ukebl., 128 (1981) 27
BibSys

Phillips først med alt?
Lavik, Håkon
Norsk oljemuseum årbok, 1991
BibSys; Oil

The Alexander L. Kielland accident
Moan, Torgeir
Cambridge, Mass., 1981
BibSys

The progressive structural failure of the Alexander L. Kielland platform
Moan, Torgeir
Wien : Springer, c1985
BibSys

20 år etter Alexander L. Kielland ulykken : hva har vi lært og hva har vi glemt?
Moan, Torgeir
S.l., s.n., 2000
BibSys

Gjenferd i Nordsjøen : Kielland-ulykken i norsk oljepolitikk
Nilsen, Bjørn
Oslo: Cappelen, 1984
BibSys


Klippbok om "Alexander L. Kielland-katastrofen"
Rogalandsforsknings prosjektgruppe SPS 68 ; Ellen Nordvik (red.).
Nordvik, Ellen
1982
BibSys; Oil

"Alexander L. Kielland"-ulykken. "Utredningen er avgitt til Justis- og politidepartementeti mars 1981."
Næsheim, Thor
Universitetsforlaget, 1981
BibSys

"Alexander L. Kielland"-ulykken / fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mars 1980
Næsheim, Thor
Norges offentlige utredninger ; 1981:11
Oslo : Universitetsforlaget, 1981
BibSys

"Alexander L. Kielland"-ulykken : tilleggsuttalelse / fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mars 1980 ; tilleggsuttalelsen er avgitt til Justis- og politidepartementet 3. november 1983
Næsheim, Thor.
Norges offentlige utredninger ; NOU 1983: 53
Universitetsforlaget ,1983
BibSys

Uavhengig rapport fra Kiellandfondet
Inneholder dokumenter fra hele 1980-tallet, bl.a. en del del fotografier og lysark om ulykken ved Odd Kristian Reme
Reme, Odd Kristian; Kiellandfondet
BibSys

Kielland bulletin
Reme, Odd Kristian; Kiellandfondet
Kiellandfondet
BibSys

Diverse avisartikler vedr ulykken med Alexander L Kielland-plattformen som havarerte på Ekofisk-feltet 27.mars 1980 og avviklingen av Kielland-fondet som har engasjert seg i de etterlattes interesser og ulykkesårsaken.
Artiklene er hentet fra Arbeiderbladet, Bergens tidende og Stavanger aftenblad og dekker perioden 22/3 - 29/3 1990
Reme O K; Kielland-fondet; Phillips Petroleum
1990
Oil

Regionalpolitikk i olje
Rommetvedt H.; Rogalandsforskning - RF
Foredrag
Svart gull på alles fat Odd Einar Olsen og Jan Einar Reiersen (red.) Kommuneforlaget 1991 s81 35s
1992
Oil

Avisenes behandling av "Alexander Kielland"-ulykken
SINTEF
Trondheim : SINTEF, 1981
BibSys

Erstatningsoppgjøret etter "Alexander L. Kielland"-ulykken : en sammenligning av oppgjørsmodellen med gjeldende norsk erstatningsrett
Skedsmo, Knut
Stensilserie / Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo ;
Oslo, 1982
BibSys

Alexander L. Kielland - rapporten : sikringssystem for  sikkerheten
Statoil
Stavanger : Statoil, 1981
BibSys

Åstedsrapport : Politiets undersøkelse av "Alexander L. Kielland" etter at den var snudd,  undersøkelsen ble foretatt i perioden 16.09.83 av p.1.betj. Sven Tønnesen og p.betj. Torbjørn W. Knutsen
Stavanger politikammer; Tønnesen, Sven; Knutsen, Torbjørn W.
Stavanger; Politikammeret 1983
BibSys

Alexander L. Kielland-katastrofen 27. mars 1980 : psykiske reaksjoner hos overlevende : foreløpig sluttrapport
Sund, Arne; Holen, Are; Weisæth, Lars
Oslo : Kontoret for katastrofepsykiatri 1983
BibSys

Alexander L. Kielland-katastrofen 27. mars 1980 : redningspersonellets erfaringer : en foreløpig forskningsrapport
Sund, Arne; Ersland, Steinar; Weisæth, Lars
Oslo : Kontoret for katastrofepsykiatri, 1983
BibSys

"Kielland"
Tagesen, Dan; Friestad, Jonas
Dreyer
1983
BibSys

Sabotasjen mot "Kielland"
Østlund, Ole
Trondheim : Falk, c1992
BibSys

Flotellene i Nordsjøen et nødvendig onde
Warloe j c
Riggen, --/1980/h2 s21 1s
Oil

Nordsjø-tragedien
Reportasje om Alexander Kielland-ulykken. Intervjuer
Vi menn. - 1980 nr 17
BibSys

Alexander L Kielland ulykken erfaringer og refleksjoner
Beredskap, --/1985/H1 s24 6s
Oil

Alexander L Kielland ulykken hva politikerne mente vi lærte
Beredskap, --/1985/H1 s30 2s
Oil

Nordsjøen 123 omkom ved tragisk ulykke
Flere artikler om Alexander L. kielland ulykken 27 mars 1980
Norsk Sjømannsforbund medlemsblad, --/1980/h5 s133 7s
Oil

Nye 'hoteller' på Ekofisk 'Henrik Ibsen' og 'Alexander L.Kielland' omgjort til boligplattformer for Phillips
Cfem; Stavanger Drilling 1; Stavanger Drilling 2; Gowart-Olsen A; Phillips Petroleum
Norges Handels- og Sjøfartstidende, 1976-09-29
Oil

NRK

Aktuelt. Alexander Kielland-ulykken. Sendinger i Dagsnytt 28.3.1980
Politimester Carl A Wendt. 88 reddet, 120 savnet. 7 omkommet. Helikoptre med leger måtte snu p.g.a. tåke. Leter etter savnede. Maksimal innsats til sjøs og i lufta. Inf.sjef Per Erik Bjørklund (mv), Phillips (int. v. Einar Knudsen): Livbåt m. 20 personer nettopp funnet, 108 overlevende. Riggens still. i sjøen. Været. De omkomne funnet i sjøen. Dykkernes første oppgave. Boligseksjonen på 20-30 m. dyp. 7'00" Kl. 03.00: Inf.sjef Per Erik Bjørklund (mv), Phillips (int. v. E Knudsen): Tror 220 var ombord på AK. Vanskelig å fastslå tallet p.g.a. skifte av mannskap u. ulykkesfasen. Trolig 170 norske ombord. Umulig å nærme seg plattformen p.g.a. værforholdene. 3 dykkerskip på vei ut. Ett plattform-bein driver løst i sjøen. 5'45" Kl. 04.00: Einar Knudsen (mv) (studio Stvgr.) Overlevende til Phillips-ledelsen via satelitt-tlf.: Ulykken skjedde i løpet av sek. Hovedverneombud Ekofisk, Øivind Krokvik (mv) (int. v. Magne Frafjord (mv)): Aldri sett på en slik plattform som en risiko. Ingen drømt om dette. Vurdert som en god rigg. 3'50" Kl. 05.00: Pressekfr. Sola. Ola Skotheim (mv) (en av de reddede) forteller om ulykken og hvordan han reddet seg. 4'45" Morgenandakt kl. 06.00: Victor Andersson (mv). Tale og bønn m. bakgrunn i AK-ulykken og sit. ute i Nordsjøen. - Salme "Lær meg å kjenne dine veie" (3 vers) 8'07" Kl. 07.00: Statsmin. Odvar nordli (mv) (int. v. Viggo Johansen (mv)): Orientering om ulykken på regj.konfl nå. Ev. gransk.komite oppnevnes. Gjøre vårt ytterste for å redde mennesker. Konsekvenser og konklusjoner må komme etterpå. 2'25" Kl. 11.00: Statsmin. Odvar Nordli (mv) (etter regj.konf. Int. v. Arne Strand (mv) ): U.kfr.regj. orientert om situasj.
Enghaug, Aage; Knudsen, Einar
1980-03-28

Alexander Kielland-ulykken Ukeslutt - Dagsnytt 1230
Per Ståle Lønning skildrer stemningen i Stavanger og Rogaland etter Alexander Kielland-ulykken i Nordsjøen. Flaggene på halv stang. Klart at over 100 er savnet. Glede hos de som fikk sine hjem. Intervju med Thorleif Endresen (mv) og Ester Endresen (mv), Haugesund: Utrolig å være hjemme igjen. Varslet familien gjennom andre. I livbåt fra klokka 1830 til 0300 om natta. Plukket opp av helikopter. Kamerater som er savnet. Alt gikk svært raskt. Satt fast. Ble berget av kamerat. Dro oss fram til livbåten. Riggen veltet over livbåten. Knust på to steder. Vet ikke om jeg går ut på oljefeltet igjen etter dette. Ved Magne Misje.
Lønning, Per Ståle
1980-03-29

Alexander Kielland-ulykken Aktuelt 1630
Ståle Lønning (fra Stavanger) om minnegudstjenesten i Stavanger i dag (søndag). Kirkene fulle av pårørende. Amerikansk fjernsyn til stede i Stavanger Domkirke. Haugesund - byen som er verst rammet av ulykken. (0'45") - Kutt med statsminister Odvar Nordli (mv): uttrykker regjeringens og det norske folks dype medfølelse med dem som er rammet av ulykken. En takk til alle som har vært med i redningsarbeidet. Takker myndighetene i Danmark, Den tyske forbundsrepublikk, Nederland og Storbritannia for den hjelp de har ytet. Regjeringen besluttet flagging på halv stang i morgen fra alle bygninger og institusjoner. (2'50")
Lønning, Per Ståle
1980-03-30

Alexander Kielland-ulykken Ekko 1900
Intevju med Sigve Nielsen (mv), Haugesund, om hvordan han opplevde ulykken fra dekket på Edda-plattformen. Så folk bli reddet ved "baskets" og av helikopter. Alt redningsmateriell fra Edda ble straks kastet på sjøen. Ingen trodde at Alexander Kielland kunne gå rundt. Inntrykkene fra ulykken vil komme på avstand etter som tiden går - for "livet må gå videre". Ved Magne Misje.
Misje, Magne
1980-01-31

Her og nå - riggen Alexander Kielland
Østmo, Lasse Nils; Sekse, Arild
Produsent: Østmo, Lasse Nils; Programleder: Sekse, Arild
1988-07-08

Her og nå - ti år etter Alexander Kielland-ulykka
Minner Kielland-katastrofen satte fart i sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel, men vi lurer oss selv dersom vi tror at nye katastrofer ikke kan skje, sier info-sjef i oljedirektoratet. Katastrofen ble minnet ved en høytidsstund utenfor Stavanger
Håkon Blaauw.
1990-03-27

Alexander Kielland-ulykka: katastrofe i Nordsjøen møte med nokre av dei som berga livet og dei som var med på bergingsarbeidet for 10 år siden
Om Alexander Kielland-ulykka, kl. 18.30 veltet en oljeplattform i Nordsjøen, og 123 mennesker omkom. Vi hører den første Dagsnytt-meldinga om ulykka (fadet). Intervju med kaptein Kristian NES (mv), Per Erik Bjørklund (mv) i Phillips og med Thorleif Endresen (mv), mfl.
Misje, Magne
1990-03-27

Talsmann for Alexander Kielland-ulykken mener han ble avlyttet Dagsnytt 0730
ikke digitalisert!
Talsmann for de etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken, Odd Kristian Reme, har mistanke om at han ble telefonavlyttet i tiden etter ulykken i 1980. Reme sier at flere av dem som var engasjert for å få oljeplattformen Alexander Kielland snudd, hørte uvanlige ting i telefonen. Intervju med tidligere talsmann for de etterlatte etter ulykken med boligplattformen Alexander Kielland, Odd Kristian Reme (mv). Reporter: Otto Voldsund.
Jøssing, Helge
1994-07-04

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower