12. oktober Print
Search and rescue (SAR) team stasjonert på Ekofisk
SAR-team på øvelse
Redningshelikopteret Bell 212 under øvelse

Phillips stasjonerte egne redningshelikoptre på Ekofisk som en del av den faste beredskapen. Den nye Search and Rescue – SAR ble en viktig del av den totale beredskapen på Ekofiskfeltet. Kravet om et fast redningshelikopter stasjonert på Ekofisk kom fra arbeidsmiljøutvalget på Ekofisk etter Alexander L. Kielland-ulykken.

Phillips inngikk også en avtale med hovedredningssentralen som medførte at redningshelikopteret kunne benyttes i alminnelig redningstjeneste i en omkrets på 40 nautiske mil fra Ekofisksenteret. Det vil i realiteten si deler av norsk, britisk og dansk redningsområder. Den nye beredskapen startet 12. oktober 1981 klokken 12:00. Det var en Bell 212-maskin som ble stasjonert på hotell-plattformen. Beredskapen var 24 timer i døgnet, og det var alltid stasjonert to mannskaper på Ekofisk. Mannskapet besto av kaptein, annenpilot, heiseoperatør og redningsmann. Om dagen skulle helikopteret være i lufta etter 30 minutter, mens makstid på natten var 60 minutter. På grunn av jevnlige øvelser lå den reelle reaksjonstiden for oppdrag lokalt på Ekofisk på 10-15 minutter. I 1985 ble Bell 212-helikopter skiftet ut med en Super Puma-maskin som skulle brukes både til trafikk mellom plattformene på Ekofisk og til redningsberedskap. Det var et sterkere helikopter som gjorde at en ikke trengte ta samme hensyn til vekt og værforhold. I tillegg hadde Super Pumaen en høyere toppfart og kunne dermed utvide rekkevidden selv om flytiden for Bell og Super Puma var den samme. Det har vist seg ved flere anledninger at den 24-timers beredskapen har vært verdifull for skipsfarten i området. Ved forlis har helikoptrene kunne hente opp mannskapet kort tid etter at nødsignalene er oppfanget. Helikoptrene er utstyrt med tekniske hjelpemidler og heis som gjør at de svært effektivt kan gjennomføre redningsoperasjoner i området.[1]

[1] News brief, nov. 1981,  Stavanger Aftenblad, mai 1981, Funn s. 154

1981
Medietyper
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower