1980
27. mars
 
Påfølgende artikler: "Havartiet", "Hva skyldtes ulykken?", "Nye sikkerhetstiltak", "Granskningskommisjonen og snuingen av plattformen", "Vitne til redningsoperasjonen fra land".
6. april
 
Hva skjedde med ”Henrik Ibsen”?
Flyteriggen "Henrik Ibsen" krenger og får sterk slagside.
1981
4. april
 
Rapporten fra granskingskomisjonen for havariet av
Rapporten rettet sterk kritikk mot de fleste som hadde hatt med "Kielland” å gjøre.
10. april
 
Pilotprosjektet på vanninnsprøyting i gang
Det første vannet ble sprøytet ned i Ekofiskreservoaret fra brønn "B-16" på Ekofisk 2/4 B.
15. april
 
Første bryllup på Ekofisk
Marie Grøntvedt og Carl Fredrik Larsen fikk æren av å være de første som giftet seg på en plattform i Nordsjøen.
12. oktober
 
Search and rescue (SAR) team stasjonert på Ekofisk
Phillips stasjonerte redningshelikoptre på Ekofisk som en del av den faste beredskapen.
1982
1. oktober
 
Første olje fra Valhallfeltet kommer til Ekofisk
Valhallfeltet startet produksjon av olje, og 1. oktober ble den første oljen sendt i rørledning til Ekofisksenteret, for videre transport til Teesside.
1983
Våren
 
Forhandlinger om vanninnsprøytingsprosjektet
Phillipsgruppen starter forhandlinger med Oljedirektoratet OD og Olje- og energidepartementet OED om skattereduksjon for vanninnsprøytingsprosjektet.
7. mars
 
Norges første kvinnelige boreleder ansatt på Ekofisk 2/4 B
Nordsjøens første kvinnelige boreleder, Ellen Boyer Hodcroft fikk borelederansvaret på Ekofisk 2/4 B.
9. august
 
OED og Phillipsgruppen kommer til enighet
Phillipsgruppen og Olje- og Energidepartementet kommer til enighet om endrede betingelser for skattelegging mv. for vanninnsprøytingsprosjektet på Ekofisk.
oktober / november
 
Pumpeplattformen Norpipe 36/22 A blir avbemannet
Norpipe 36/22 A var en av to pumpeplattformer som sto langs rørledningen til Teesside.
4. november
 
1984
26. november
 
Innsynkningen av havbunnen på Ekofiskfeltet blir avdekket
Plattformene på Ekofisk var nærmere havoverflaten enn da de ble installert.
7. mars
 
Nordsjøens første kvinnelige sveiser
Randi Rostrup kommer, som første kvinnelige sveiser, til Albuskjell 2/4 F
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower