1985
2. juni
 
Ekofiskmarsjen ser dagens lys
Grunnlegger av marsjen heter Roger Schulstock.
15. oktober
 
Ekofisk blir transportknutepunkt
Gassen fra Statfjord strømmer gjennom ledningen fra Ekofisk til Emden.
1985
 
Phillips motstår forsøk på fiendtlig overtakelse
Gjennom en enorm gjeldsøkning og en etterfølgende reorganisering av selskapet klarte Phillips å motstå en fiendtlig overtakelse.
1986
1986
 
Den omvendte oljekrisen
Høyt prisnivå og overproduksjon førte til kraftig prisfall.
20. mars
 
Minnesmerket over ”Kielland”- ulykken avdukes av Kronprins Harald
Flere hundre mennesker hadde møtt frem for å hedre de 123 som omkom under ulykken.
April
 
Satelitt-TV på Ekofisk
Rett før fotball VM gjorde NRK sitt inntog på Ekofisk.
September
 
24 år etter at Phillips ba om enerett på sokkelen kom det endelige avslaget.
1987
1. januar
 
Ny skiftordning
Phillipsansatte offshore går over til ny skiftplan, 14 -21 -14 - 28.
Mai
 
Avbemanning av pumpeplattform
Etter tolv års drift ble driften av pumpene avsluttet.
16. juni - 18. august
 
Jekking er løsningen
Følgende artikler: "Jekking av 2/4 Hotellet steg for steg", "Can do attitude".
1988
Februar
 
Kontrakt for bygging av beskyttelsesvegg rundt Ekofisktanken undertegnes
Kontrakten ble inngått mellom Phillips-gruppen og Peconor.
15. juli
 
Norske myndigheter godkjenner planene for fase II av vanninnsprøytingsprosjektet
Vanninnsprøyting i Danformasjonen, det øverste laget av reservoaret.
3. oktober
 
Tommeliten kommer i drift
Gass og kondensat fra Tommelitenfeltet strømmer igjennom rørledningen til Edda-plattformen.
1989
7. mars
 
Ny helikopterterminal åpner på Sola
Samferdselsminister William Engseth åpner offisielt den nye heliporten på Stavanger lufthavn, Sola.
24. juni
 
Beskyttelsesveggen rundt Ekofisktanken på plass
Den østre halvdel av beskyttelsesveggen rundt Ekofisktanken ble satt på havbunnen, og ringen var dermed så godt som sluttet.
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower